EGA eesmärk on Eesti maasoojusenergia potentsiaali

kindlakstegemine ning rakendamine

Maasoojusenergia kui taastuva ressurssi kasutamine on üks võimalustest suurendada taastuvenergia osakaalu meie energiatootmises, seega väheneks eelkõige eratarbimises fossiilkütuste kasutamine ja sellest tulenev keskkonnakoormus
-- Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, mai 2012

Geotermaalenergia ehk maasoojusenergia tekib päikeseenergia salvestumisel maapinda või Maa sügavusest leviva soojusena. Tegemist on soodsa ning taastuva energialiigiga, mis on arenenud riikides kõrgelt hinnatud ressurss (nt. Rootsi, Island, Saksamaa jpt). Eestis on võimalik madalatemperatuurilist geotermaalenergiat rakendada juba ca. 1 meetri sügavusel maapinnas, maasoojuspumpade abil. Kõrgetemperatuurilise geotermaalenergia potentsiaali Eestis uuritud ei ole, kuigi mitmed suurriigid rakendavad seda edukalt soojusenergia ja elektri tootmiseks.

Lähtudes olukorrast, kus Eestis ei ole geotermaalenergia kui teistes Euroopa riikides tunnustatud taastuvenergiavaldkonnaga tegeletud, kutsuti 2011 a. ellu Mittetulundusühing Eesti Geotermaalenergia Assotsiatsioon (EGA). EGA eesmärk on Eesti geotermaalset potentsiaali omavate maavarade kindlakstegemine ning jätkusuutlik rakendamine. EGA on Euroopa Geotermaalenergia Nõukogu (EGEC) ja Rahvusvahelise Geotermaalenergia Assotsiatsiooni (IGA) liige. EGA tegevusi toetavad teiste hulgas Keskkonnaministeerium, TTÜ Geoloogia Instituut ja Tallinna Tehnikaülikool.