30.-31. märtsil toimub Tartus, VSpa Konverentsikeskuses VIII Tartu Planeerimiskonverents „Üle riigi planeerimine”. Eesti Geotermaalenergia Assotsiatsioon organiseerib konverentsil sessiooni “Kas saab taastuvenergia arenguid ette planeerida või teeme nii nagu käisest tuleb?”. Sessiooni modereerib, aga samuti teeb ettekande Alvar Soesoo. Sessiooni ettekanded: 

  • Eesti riiklik taastuvenergeetika visioon /Mairika Kõlvart, MKM 
  • REPowerEU taastuvenergeetika eelisarendusalade valiku põhimõtetest – Taastuvenergia arendamise kiirendamise audit & alade kaardistamine /Peep Jürmann, KAUR 
  • Geotermaalenergia kasutamise võimalustest Eestis ja näited naabrite edusammudest /Alvar Soesoo, EGA, TTÜ
  • Taastuvenergia arengud kohaliku omavalitsuse tasandil /Margus Källe, Lääneranna Vallavalitsus 
  • Praegused pudelikaelad energiakaevude arendamisel /Tarmo Eerik, Eesti Puurkaev OÜ 

Link konverentsi kodulehele: planeerimiskonverents.ut.ee