Eesti Geoloogiateenistus koostöös Eesti Geotermaalenergia Assotsiatsiooniga korraldab 16. juunil 2022 rahvusvahelise konverentsi geotermaalenergiast, maapõue energiasektori hetkeseisudest, arengutest, uuringutegevusest ning Euroopa poliitilistest- ja finantssuundumistest selles vallas. Konverents toimub hübriidkonverentsi vormis. Konverentsi füüsiline toimumispaik on Eesti Geoloogiateenistuse välibaas Arbaveres Konverentsi algus kl 10.00 ja lõpp 15.00.

Konverentsil astuvad üles mitmed Euroopa Geotermaalenergia Assotsiatsiooni (https://www.egec.org/) juhid, sealhulgas Filipp Dumas, EU geotermaalenergia poliitikajuht Sanjeev Kumar ning geotermaalsete kütte- ja jahutussüsteemide Euroopa COST tegevuste peakoordinaator Gregor Götzel Austria Geoloogiateenistusest.

Eraldi ettekannete plokk puudutab geotermaalenergeetika arenduste ja uuringutegevuste ülevaadet Põhjala riikides. Geotermaalenergiast Norras räägib Kirsti Midtomme Norra Uuringukeskusest, Rootsi ülevaate kannab ette Signhild Gehlin Rootsi Geoenergiakeskusest ning Soome ülevaate teeb Teppo Arola Soome Geoloogiateenistusest. Räägime ka Eesti Geoloogiateenistuse poolt juhitavast riiklikust geoenergia projektist ja paljust muust.